Betrokken

Door alert op de behoeften, beweegredenen en gevoelens van jou te zijn, kan ik daar effectief op reageren